EL
EN

Πολιτική Επιστροφών

Επιθυμία της εταιρίας μας είναι όλοι οι πελάτες της να είναι πλήρως ικανοποιημένοι από τις αγορές τους και τα προϊόντα μας.

Αν λοιπόν δεν επιθυμείτε πλέον την αγορά των προϊόντων, ακόμη κι αν έχετε ήδη κάνει την σχετική παραγγελία, μπορείτε υπό προϋποθέσεις να επιστρέψετε τα προϊόντα (δείτε παρ.1 ). Κι αν, το προϊόν που αγοράζετε είναι ελαττωματικό ή του λείπει συμφωνημένη ιδιότητα μπορείτε επίσης να το επιστρέψετε (δείτε παρ.2 ).

Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία θα φροντίσει να σας ικανοποιήσει πλήρως με τους τρόπους που αναφέρονται στην συνέχεια.

 

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΗΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Αποκλειστικά για φυσικά πρόσωπα με την ιδιότητα καταναλωτή

 

Σε περίπτωση αγορών σας από το e-shop μας, μπορείτε να επιστρέψετε, χωρίς ειδική αιτιολογία, ένα προιόν και να σας επιστρέψουμε το τίμημα αν εντός 15 ημερών από την παραλαβή του προιόντος από εσάς ή από τρίτο μέρος που είχατε υποδείξει:

α) μας ειδοποιήσετε για την επιθυμία σας να υπαναχωρήσετε από την σύμβαση γραπτώς, μέσω της φόρμας επικοινωνίας εδώ επιλέγοντας ως θέμα «Επιστροφές» ή μέσω email στο shop@vamvacas.gr

β) μας επιστρέψετε το προιόν άθικτο στην κατάσταση καινουργούς που σας παραδόθηκε χωρίς να έχει ανοιχθεί η αρχική του συσκευασία η οποία πρέπει να είναι ακέραιη, χωρίς φθορές και σκισίματα, στέλνοντας μας  εντός της άνω προθεσμίας αποδείξεις αποστολής του στις εγκαταστάσεις μας.

Βεβαίως μπορείτε να υπαναχωρήσετε και πριν την παραλαβή του προϊόντος, πριν δηλαδή την έναρξη της άνω προθεσμίας, τηρώντας όμως τις παραπάνω προϋποθέσεις δήλωσης υπαναχώρησης και επιστροφής του προϊόντος μόλις το παραλάβετε (αν κατά τον χρόνο της υπαναχωρήσεως αυτό είναι ήδη καθ’ οδόν).

Σε περίπτωση περιοδικών παροχών, ή παραλαβής παρτίδας προϊόντων, η προθεσμία αρχίζει από την παραλαβή της τελευταίας παροχής ή του τελευταίου προϊόντος της παρτίδας.

(Σε περίπτωση που έχετε ανοίξει την συσκευασία το προϊόν δεν επιστρέφεται με αναιτιολόγητη υπαναχώρηση εκτός εάν δεν έχει προκληθεί ζημία στο προϊόν από υπαιτιότητα του πελάτη ή δε τυχόν χρήση του δεν υπερβαίνει το αναγκαίο για την διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του προϊόντος. Επισημαίνεται ότι προκειμένου να προσδιοριστούν η φύση, τα χαρακτηριστικά και η λειτουργία των Προϊόντων που αγοράσατε οφείλετε να τα χειρίζεστε και να τα εξετάζετε με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο θα σας επιτρεπόταν να το πράξετε σε κάποιο κατάστημα και όχι περισσότερο από αυτό.) Εννοείται ότι η αναιτιολόγητη υπαναχώρηση για αναλώσιμα αποκλείεται σε περίπτωση οιασδήποτε χρήσης μέρους ή του όλου του πωληθέντος αναλωσίμου.

Το δικαίωμα της αναιτιολόγητης υπαναχώρησης δεν ισχύει στην περίπτωση προμηθείας αγαθών κατόπιν ειδικής παραγγελίας προϊόντων κατά την οποία ο πελάτης με δική του πρωτοβουλία ζητά ειδικές προδιαγραφές για προϊόν πέραν των προσφερομένων στο e-shop του προμηθευτή τυποποιημένων μοντέλων.

 

2. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΑΤΤΩΜΜΑΤΑ Ή ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ

 

2.1. Καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να σας παραδώσουμε το Προϊόν που παραγγείλατε το οποίο θα φέρει τις συνομολογημένες ιδιότητες και θα είναι χωρίς πραγματικά ελαττώματα σύμφωνα με το άρθρο 534 ΑΚ. Ωστόσο, στην σπάνια περίπτωση που παραλάβετε προϊόν με ελαττώμα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας, σας καλούμε να επικοινωνήστε αμέσως με εμάς στο τηλέφωνο +30 210 4208706 ή να αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο shop@vamvacas.gr προκειμένου να συνεννοηθούμε για το ζήτημα αυτό.

2.2. Σε κάθε περίπτωση ευθύνης μας για πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας, εσείς θα δικαιούστε κατ’ επιλογήν σας

  1. να ζητήσετε χωρίς επιβάρυνσή σας την διόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο, εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες
  2. να ζητήσετε μείωση του τιμήματος ή
  3. να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα

2.3. Επίσης αν κατά το χρόνο που ο κίνδυνος μεταβαίνει σε εσάς λείπει συνομολογημένη ιδιότητα του πράγματος, δικαιούστε αντί για τα δικαιώματα που αναφέρθηκαν ανωτέρω, να απαιτήσετε αποζημίωση για μη εκτέλεση της σύμβασης ή, σωρευτικά με τα δικαιώματα αυτά, να απαιτήσετε αποζημίωση για τη ζημία που δεν καλύπτεται από την άσκηση τους. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση παροχής ελαττωματικού προϊόντος, η οποία οφείλεται σε πταίσμα της Εταιρείας.

2.4. Τα δικαιώματά σας λόγω πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας παραγράφονται μετά διετία από την παράδοση του πράγματος.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

 

Για να ενεργοποιήσετε την διαδικασία επιστροφής σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 της παρουσης θα πρέπει πρώτα να μας στείλετε το αίτημά σας ακολουθώντας τον σύνδεσμο εδώ επιλέγοντας ως θέμα «Επιστροφές». Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα στοιχεία όπως αριθμό παραγγελίας, προϊόν επιστροφής, λόγο επιστροφής (αναιτιολόγητη υπαναχώρηση παρ.1 ή λόγω ελαττώματος ή έλλειψης ιδιότητος παρ.2 ) καθώς επίσης και τα στοιχεία επικοινωνίας με σας. Με την παραλαβή της αίτησής σας ένας συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει μαζί σας τηλεφωνικά ή μέσω email για παροχή διευκρινήσεων.

Με την παραλαβή του επιστρεφομένου προϊόντος στο κατάστημα μας γίνεται η αξιολόγηση από τους συνεργάτες μας και στην συνέχεια προβαίνουμε σε αντικατάσταση, σε διόρθωση του προϊόντος ή σε πίστωση όλου ή μέρους της αξίας του ανάλογα με την περίπτωση.

Μετά την θετική αξιολόγηση η Εταιρεία μας θα σας επιστρέψει το συνολικό κόστος του προϊόντος ή θα πιστώσει αντίστοιχα τον online λογαριασμό σας για μελλοντικές αγορές από το online ή το φυσικό μας κατάστημα. Αν κατόπιν αιτήσεως σας και σχετικής αξιολόγησης από την εταιρεία α) συμφωνηθεί η μείωση ή η επιστροφή του τιμήματος, η καταβολή μας σε σας θα αφορά το ποσό που συμφωνήθηκε εν προκειμένω ή β) συμφωνηθεί η διόρθωση ή η αντικατάσταση του προϊόντος θα ακολουθήσουν οι σχετικές προς τούτο ενέργειες για την αποστολή σε σας του νέου ή διορθωμένου προϊόντος.

Οι επιστροφές των χρημάτων γίνονται με κατάθεση στον τραπεζικό σας λογαριασμό, το οποίο θα πρέπει να μας υποδείξετε. Η διαδικασία αυτή θα ολοκληρωθεί εντός 15 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων σας στις εγκαταστάσεις μας.

Αν υπάρχει αίτημα αντικατάστασης και δεν υπάρχει διαθέσιμο απόθεμα μπορούμε να συμφωνήσουμε να σας σταλεί άλλο προϊόν της αρεσκείας σας, που αν έχει μεγαλύτερη τιμή θα πρέπει να προκαταβάλετε την επιπλέον διαφορά και αν έχει μικρότερη να σας πιστώσουμε και να καταβάλουμε το αντίστοιχο ποσό εντός της αυτής ως άνω προθεσμίας των 15 ημερών.

Τα προϊόντα που επιστρέφετε πρέπει να συνοδεύονται από τα έγγραφα με τα οποία αρχικώς παραλήφθηκαν (τιμολόγιο, απόδειξη λιανικής και φορτωτική ή απόδειξη παραλαβής ) .

Τα μεταφορικά επιστροφής καλύπτονται από τον πελάτη στην περίπτωση της αναιτιολόγητης υπαναχώρησης της παρ.1, άλλως στις περιπτώσεις επιστροφής της παρ.2 καλύπτονται από την Εταιρεία..

 

Επιστροφές χωρίς τις αποδείξεις αγοράς και παραλαβής δεν θα γίνονται δεκτές.
Επιστροφές ειδικών παραγγελιών λόγω αναιτιολόγητης υπαναχώρησης δεν γίνονται δεκτές (δείτε και παρ.1)

 

Για την αποφυγή οιασδήποτε ταλαιπωρίας ή παρεξήγησης καλό είναι να ελέγχετε την κατάσταση των προϊόντων και της συσκευασίας τους κατά την στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας σας ώστε να διαπιστώνονται άμεσα εμφανή ελαττώματα ή ελλείψεις.

 

Τμήμα e-shop

ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α. Ε.

Λίστα Σύγκρισης
Λίστα Σύγκρισης
Δεν έχετε επιλέξει προϊόντα για σύγκριση.
Σύγκριση
Espa Banner
Loading...