EL
EN

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Με στρατηγική που στοχεύει τη μέγιστη ικανοποίηση και εξυπηρέτηση των πελατών της, η εταιρεία ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α. Ε. εφαρμόζει από τα τέλη του 2000 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO9001:2015, πιστοποιημένο από τον διεθνή φορέα Bureau Veritas και είναι μέλος του παγκόσμιου οργανισμού Sedex, υπερασπίζοντας όλους τους κανόνες που έχουν σχέση με τα εργασιακά δικαιώματα, την υγεία και την ασφάλεια, το περιβάλλον και την επιχειρησιακή ηθική.

 

H ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α. Ε.

 

Νοέμβριος 2017

 

Η σημερινή εξέχουσα θέση της Εταιρείας στον κλάδο Συσκευασίας, Πεπιεσμένου Αέρα, Καρφωτικών Συστημάτων, Διακίνησης και λοιπών προϊόντων βιομηχανικού εξοπλισμού είναι αποτέλεσμα της ογδοντάχρονης πορείας της με σταθερό προσανατολισμό την εξατομικευμένη εξυπηρέτηση του πελάτη.

Πράγματι ο Πελάτης δεν ήταν ποτέ και δεν είναι για την Εταιρεία μια απρόσωπη μονάδα στις συναλλαγές της. Αντίθετα αποτελεί μια ξεχωριστή Επιχειρησιακή Προσωπικότητα, με συγκεκριμένη τεχνολογική και οικονομική ταυτότητα. Η εξυπηρέτηση των αναγκών του από την Εταιρεία μας δεν αντιμετωπίζεται έτσι σαν μία ευκαιριακή συναλλαγή αλλά εγκαθιδρύει μια διαρκή σχέση συνεργασίας.

Η ανάπτυξη αυτής της συνεργασίας δημιουργεί ένα αυξημένο αίσθημα ευθύνης για την Ποιότητα και την Τιμή του Προϊόντος καθώς και για την εξυπηρέτηση του Πελάτη πριν και μετά την πώληση. Ταυτόχρονα ωθεί την Εταιρεία σε μια όλο και πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση του αντικειμένου της.

Η αρχή αυτή, της εξατομικευμένης εξυπηρέτησης του πελάτη, εμπνέει όλη την οργάνωση και τη δραστηριότητα της Εταιρείας. Η εφαρμογή της απαντάται σε όλες εν γένει τις εκφάνσεις, διοικητικές και λειτουργικές, της Εταιρείας και ιδιαίτερα στην διαρκή αναζήτηση προϊόντων με τεχνολογική υπεροχή, στην ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων κατά περιοχές και ειδικότητα, στην λειτουργία τμήματος διακίνησης με γρήγορα αντανακλαστικά και στην παροχή ταχείας και αξιόπιστης τεχνικής κάλυψης.

Η Εταιρεία, ακολουθώντας το διεθνές πρότυπο ποιότητος ΙSO 9001:2015, προσαρμόζεται συνεχώς προς τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα οργάνωσης και ανάλογης διάρθρωσης των προς τα έσω (διοικητικών) και προς τα έξω (Προμηθειών, Πωλήσεων, κλπ) λειτουργιών της πραγματοποιώντας συνεχή βελτίωση στις υπηρεσίες και το προϊόν της.

Η Εταιρεία, μέσω της Διοίκησής της, μεριμνά για την συνεχή βελτίωση των επιδόσεων της. Αξιολογεί και περιοδικά ανασκοπεί κάθε είδους απειλές και ευκαιρίες προερχόμενες από κάθε πηγή, από και σε σχέση με κάθε ενδιαφερόμενο άτομο ή οργανισμό και λαμβάνει μέτρα για να βελτιώνει την επίδοση της σχετικά με τις απειλές και ευκαιρίες που επιδρούν στην λειτουργία της, σύμφωνα με τις μεθόδους και διαδικασίες που ορίζονται με σαφήνεια στο Σύστημα Ποιότητος της το οποίο έχει καταρτισθεί κατά το άνω πρότυπο.

Μέσω του άνω προτύπου η Εταιρεία εμπλουτίζει και εμπεδώνει σήμερα την δομή και οργάνωσή της ακολουθώντας ένα σύστημα παραγωγικό, συνεχούς ροής, που αυτοελέγχεται, ανανεώνεται και εξελίσσεται με τον ρυθμό της ίδιας της Επιχείρησης.

Το σύστημα αυτό επιτρέπει την ισόρροπη ανάπτυξη της Εταιρείας στο μέλλον και ενισχύει τον σημερινό ευέλικτο και ευπροσάρμοστο χαρακτήρα της κατοχυρώνοντας ταυτόχρονα την ποιότητα του προϊόντος και των υπηρεσιών της.

Τα στελέχη και το προσωπικό της εταιρείας ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΑΕ εκφράζουν ρητά την δέσμευσή τους να συνεργάζονται και να συμβάλλουν στην εφαρμογή της πολιτικής της Εταιρείας που θεσπίζεται με το παρόν , να σέβονται και να εφαρμόζουν την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία στο πλαίσιο του αντικειμένου της Εταιρείας, περιλαμβανομένων των υποχρεώσεων που τάσσονται σε σχέση με την υγεία, ασφάλεια και προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και να συμβάλλουν στην εφαρμογή του συστήματος Ποιότητος ΕΝ ISO 9001:2015 , με το οποίο η Εταιρεία συντονίζει την δράση της στον ορίζοντα της Ολικής Εξυπηρέτησης του Πελάτη.

Η πολιτική Ποιότητας της Βαμβακάς Βιομηχανικός εξοπλισμός ΑΕ είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο μέλος εφόσον ζητηθεί.

 

Ο Πρόεδρος

Ο Υπεύθυνος Ποιότητας 

Λίστα Σύγκρισης
Λίστα Σύγκρισης
Δεν έχετε επιλέξει προϊόντα για σύγκριση.
Σύγκριση
Espa Banner
Loading...