Οι νέες γραμμές παραγωγής και συσκευασίας της Mapei Hellas τροφοδοτούνται από την Βαμβακάς Α.Ε.