Η Βαμβακάς Βιομηχανικός Εξοπλισμός συμπληρώνει 50 χρόνια συνεργασίας με τον Ελβετικό Βιομηχανικό Όμιλο Signode (Orgapack).