1 Οκτωβρίου 2017 ιδρύθηκε το ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ με αντικείμενο τα Αγροτικά εργαλεία & Μηχανήματα και τους Αεροσυμπιεστές