Ανιχνευτές Ξένων Σωμάτων

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

Ανιχνευτής μετάλλων

Ελεγκτής μετάλλων μεταβλητών συχνοτήτων, τύπος IQ3 (550W x 300H) με μεταφορική ταινία και σύστημα απόρριψης Stop on Detect.

Ανιχνευτής ξένων σωματιδίων X-Ray

Ανίχνευση ξένων σωματιδίων σε πλαστικούς περιέκτες διαστάσεων:

L 80mm, W 80mm, Η 230mm.
L 100mm, W 100mm, H 300mm