Ημιαυτόματες θερμοσυγκολλητικές

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

ABARKA Θερμοσυγκολλητική σκαφιδίων – κυπέλων – ποτηριών

Είναι η νέα πρόταση της ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε., άν χρειάζεστε θερμοσυγκολλητική για σκαφάκια, κύπελα ή ποτήρια, που […]

TSS102-R JPACK Θερμοσυγκολλητική σκαφιδίων ημιαυτόματη

TSS102-R, Ηλεκτρικές ημιαυτόματες Tray-Sealing θερμοσυγκολλητικές (χωρίς ξάκρισμα), χωρίς καλούπι. Τα κατάλληλα για τρόφιμα σκαφίδια, μπορούν να είναι κατασκευασμένα με επικάλυψη πλαστικού φίλμ κ.ά.

TSS105-R JPACK Θερμοσυγκολλητική σκαφιδίων ημιαυτόματη

TSS105-R, Ηλεκτρικές ημιαυτόματες Tray-Sealing θερμοσυγκολλητικές (χωρίς ξάκρισμα), χωρίς καλούπι. Τα κατάλληλα για τρόφιμα σκαφίδια, μπορούν να είναι κατασκευασμένα με επικάλυψη πλαστικού φίλμ κ.ά.

TSS102-F JPACK Θερμοσυγκολλητική σκαφιδίων ημιαυτόματη

TSS102-F, Ηλεκτρικές ημιαυτόματες Tray-Sealing θερμοσυγκολλητικές με καλούπι μιας θέσης και ξάκρισμα. Τα κατάλληλα για τρόφιμα σκαφίδια, μπορούν να είναι κατασκευασμένα με επικάλυψη πλαστικού φίλμ κ.ά.

TSS110 JPACK Θερμοσυγκολλητική σκαφιδίων ημιαυτόματη

TSS110, πνευματική ημιαυτόματη Tray-Sealing θερμοσυγκολλητικές χωρίς καλούπι. Τα κατάλληλα για τρόφιμα σκαφίδια, μπορούν να είναι κατασκευασμένα με επικάλυψη πλαστικού φίλμ κ.ά.

TSS101-R JPACK Θερμοσυγκολλητική σκαφιδίων ημιαυτόματη

TSS101-R, Ηλεκτρικές ημιαυτόματες Tray-Sealing θερμοσυγκολλητικές (χωρίς ξάκρισμα), χωρίς καλούπι. Τα κατάλληλα για τρόφιμα σκαφίδια, μπορούν να είναι κατασκευασμένα με επικάλυψη πλαστικού φίλμ κ.ά.

TSS115 JPACK Θερμοσυγκολλητική σκαφιδίων ημιαυτόματη

TSS102-F, Ηλεκτρικές ημιαυτόματες Tray-Sealing θερμοσυγκολλητικές με καλούπι μιας θέσης και ξάκρισμα. Τα κατάλληλα για τρόφιμα σκαφίδια, μπορούν να είναι κατασκευασμένα με επικάλυψη πλαστικού φίλμ κ.ά.

TSS125 (MAP) JPACK Θερμοσυγκολλητική σκαφιδίων ημιαυτόματη

TSS125, Πνευματικές με δυνατότητα προσθήκης αερίου (MAP), ημιαυτόματες Tray-Sealing θερμοσυγκολλητικές χωρίς καλούπι με καρότσι. Τα κατάλληλα για τρόφιμα σκαφίδια, μπορούν να είναι κατασκευασμένα με επικάλυψη πλαστικού φίλμ κ.ά. Με αντλία κενού 25m3/h

SMART ULMA Θερμοσυγκολλητική σκαφιδίων ημιαυτόματη

Η ημιαυτόματη μηχανή Smart Ulma, θερμοσυγκόλλησης φίλμ σε προδιαμορφωμένα σκαφίδια τροφίμων με χρήση αδρανούς αερίου (MAP) ή κενού αέρος (Vacuum), προσαρμόζεται σε ευρύ φάσμα φιλμ και σκαφιδίων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε προϊόντος.