Αυτόματες θερμοσυγκολλητικές

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

TSS130 JPACK Θερμοσυγκολλητική σκαφιδίων αυτόματη

TSS130 MAP, πνευματικές – αυτόματες Tray-Sealing θερμοσυγκολλητικές με μόνο μία θέση τροφοδοσίας. Με αντλία κενού 40m3/h. Τα κατάλληλα για τρόφιμα σκαφίδια, μπορούν να είναι κατασκευασμένα με επικάλυψη πλαστικού φίλμ κ.ά.

TSS135 JPACK Θερμοσυγκολλητική σκαφιδίων αυτόματη

TSS135 MAP, πνευματικές – αυτόματες Tray-Sealing θερμοσυγκολλητικές με μόνο μία θέση τροφοδοσίας. Με αντλία κενού 40m3/h. Τα κατάλληλα για τρόφιμα σκαφίδια, μπορούν να είναι κατασκευασμένα με επικάλυψη πλαστικού φίλμ κ.ά.

TSS140 JPACK Θερμοσυγκολλητική σκαφιδίων αυτόματη

TSS140 MAP, πνευματικές – αυτόματες Tray-Sealing θερμοσυγκολλητικές με τέσσερεις θέσεις τροφοδοσίας, χωρίς καλούπι. Με αντλία κενού 63m3/h και ένδειξη οθόνης Τα κατάλληλα για τρόφιμα σκαφίδια, μπορούν να είναι κατασκευασμένα με επικάλυψη πλαστικού φίλμ κ.ά.