Έυκαμπτου και άκαμπτου σκαφιδίου

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

TFS 200 – 300 ULMA Θερμοδιαμορφωτική σκαφιδίων (Thermoforming)

TFS 200 – 300 μηχανή θερμοδιαμόρφωσης σκαφιδίων τροφίμων (thermoforming) για εύκαμπτα ή άκαμπτα σκαφίδια με χρήση αδρανούς αερίου (MAP) ή κενού αέρος (vacuum)

TFS 500 ULMA Θερμοδιαμορφωτική σκαφιδίων (Thermoforming)

Η TFS 500 είναι η καινοτομία στις thermoforming μηχανές. Η ULMA ξανασχεδίασε κάθε τμήμα των thermoforming μηχανών, για να ξεπεράσει τις αυστηρές προδιαγραφές τήρησης των κανόνων υγιεινής και της ανάγκης για βαθύ καθαρισμό που σήμερα απαιτούνται από τη βιομηχανία τροφίμων και φαρμάκων.