Ημιαυτόματες μεμβράνης

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

MINISTRETCH MINIPACK-TORRE

Νέο χειροκίνητο συγκολλητικό μηχάνημα συσκευασίας τροφίμων της Minipack-torre. Για φιλμ πάχους 8-40 micron.