Κλιπαριστικές μηχανές διχτύου

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

FT 12 SOFRAGRAF για ομαδοποίηση προϊόντων.

Κλειστική μηχανή FT 12 Sofragraf, για ομαδοποιήση προϊόντων, σε βάση με αεροκίνητο ή μηχανικό πεντάλ.