Ημιαυτόματες κάθετες μηχανές

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

CRIMA LORA PACK Οριζόντια ημιαυτόματη μηχανή συσκευασίας τροφίμων.

Τυλιχτική CRIMA LORA PACK με ρολλό φιλμ πλάτους 600 mm, μηχανή οριζόντιας συσκευασίας τροφίμων, αυτόματη έκδοση.