Εκτυπωτές ετικέτας

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

Εκτυπωτής θερμικής μεταφοράς για ασυνεχή κίνηση

Εκτυπωτής θερμικής μεταφοράς για ασυνεχή κίνηση.
Περιοχή εκτύπωσης : 53 mm x 75 mm (2.09″ x 2.95″) ανάλυση 300 dpi.

Βιομηχανικός εκτυπωτής ετικέτας

Εκτύπωση ετικετών μέγιστης διάστασης 104x250mm ή οποιασδήποτε ενδιάμεσης.

Εκτυπωτής θερμικής μεταφοράς (Desktop)

Εκτυπωτής θερμικής μεταφοράς.