Ενσακιστικές τροφίμων

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

BL 19 CRYOVAC ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ

Ο διανομέας σακούλας BL 19 Cryovac, αέρος. Αυτή η μονάδα στεγάζει το χαρτοκιβώτιο με τις ενώσεις με ταινία σακούλες και τον μηχανισμό τροφοδοσίας της σακούλας με φωτοκύτταρο.

BL 14 CRYOVAC ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ

Ο διανομέας σακούλας BL 14 της Cryovac, είναι απλή, χειροκίνητη, ενσακιστική για σακούλες Cryovac, ενωμένες μεταξύ τους με ταινία.