Μεμβράνες Τροφίμων

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

Μεμβράνη τροφίμων (PVC)

Φίλμ PVC ειδικής επεξεργασίας, κατάλληλο και εγκεκριμένο για τρόφιμα, για χρήση με το χέρι ή με αυτόματες μηχανές. Συγκαταλέγεται στα Εγκεκριμένα υλικά συσκευασίας τροφίμων.

Cryovac φιλμ συρρίκνωσης

Άριστης ποιότητας πολυολεφίνες, 5 στρώσεων, υψηλής αντοχής στην διάτρηση, εξαιρετικής στιλπνότητας και διαύγειας για εφαρμογές συρρίκνωσης υψηλών απαιτήσεων. Σε πάχη από 8 έως 30 μικρά και πλάτη από 250 χιλιοστά μέχρι 700 χιλιοστά, μονόφυλλα η διπλωμένα. Κατάλληλα για άμεση επαφή με τα τρόφιμα.

Μεμβράνες συσκευασίας τροφίμων

Σε διάφορα πάχη πλάτη μήκη σε ρόλους 300/1000/1500 μέτρων για χρήση χειρός ή και για αυτόματες τυλιχτικές μηχανές. Συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά καταλληλότητας για τρόφιμα.