Ετικέτες

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

Ετικέτες γραβάτες

Κλείνουν τα διχτάκια μικρο-συσκευσιών εκεί όπου απαιτείται η αναγραφή του ονόματος του παραγωγού, του βάρους και της τιμής του περιεχομένου. Τυπώνονται κατόπιν παραγγελίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής.