Ψαριών – Θαλασσινών

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

MVS 41XP MINIPACK-TORRE για συσκευασία σε κενό (vacuum)

Μηχανή MVS 41 XP Minipack – Torre για συσκευασία σε κενό (vacum), προσφέρονται σε δύο τύπους. Η απλή κενούς αέρος και με προσθήκη αδρανούς αερίου.

MVS 50 X-XP MINIPACK-TORRE (2 μπάρες) για συσκευασία σε κενό (vacuum)

Οι μηχανές συσκευασίας MVS προσφέρονται σε δύο τύπους, απλές κενού αέρος (vacuum) και με προσθήκη αδρανούς αερίου (πχ άζωτο, διοξείδιο του άνθρακα κλπ)

MVS 50 SWING INOX MINIPACK-TORRE για συσκευασία σε κενό (vacuum)

Ανοξείδωτες μηχανές συσκευασίας σε κενό αέρος (με δυνατότητα προσθήκης αερίου), για την συσκευασία τροφίμων.