Θερμοανακλαστικής Μόνωσης

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

Reflectix Sealed air θερμοανακλαστική μόνωση

Το Reflectix είναι ένα πρωτοποριακό μονωτικό υλικό της Sealed Air που συνδυάζει τη φυσαλίδα Bulpak με 2 στρώσεις καθαρού φύλλου αλουμινίου.