Φυσαλίδας (Bubble film)

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

Airkraft Sealed air φυσαλίδα συσκευασίας Bulpack με χαρτί Kraft

Το χαρτί προστίθεται ενισχύοντας τη φυσαλίδα συσκευασίας και δίνει αρκετές προοπτικές χρήσης στο υλικό.
Κυρίως χρησιμοποιείται στην αποθήκευση οικοσυσκευών οπότε και το χαρτί απορροφά την υγρασία που μπορεί
να βλάψει τα έπιπλα ή στην «κιβωτοποίηση» του πακέτου συσκευασίας.

Bulpak Sealed air φυσαλίδα συσκευασίας

Η φυσαλίδα συσκευασίας της Sealed air παράγεται σε πλάτη 0,50m, 1,00m, 1,20m, 1,50m και υποπολλαπλασίων τους. Διατίθεται σε 3 διαφορετικές ποιότητες για ελαφριές, μεσαίες και βαριές εφαρμογές.