Δίχτυ Προστασίας

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

Cellucushion net, δίχτυ προστασίας από αφρώδες εξηλασμένο πολυαιθυλένιο

Για εξαιρετική προστασία γυάλινων δοχείων, βάζων ή άλλων αντικειμένων με ακανόνιστο σχήμα.Προτείνεται για κυλινδρικές επιφάνειες.