Διογκούμενων κυψελών – Φυσαλίδας

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

NewAir I.B. Nano

NewAir I.B. Nano ΝΕΟ σύστημα παραγωγής υλικών προστασίας

Η Συσκευή NewAir I.B. Nano είναι ένα μικρό επιτραπέζιο σύστημα παραγωγής φουσκωτών υλικών προστασίας, σχεδιασμένο για μικρές και […]

NewAir I.B. Express Sealed Air διογκούμενες κυψέλες

Η επαναστατική, οικονομική λύση. Εξοικονομεί χώρο – προστατεύει απόλυτα. Το σύστημα New air express, φουσκώνει αυτόματα το υλικό συσκευασίας και αποδίδει έτοιμες κυψέλες με προφίλ 13/19/23mm. Η τεχνολογία αυτή υπερτερεί από οποιαδήποτε άλλο υλικό, σε αντικραδασμικές και προστατευτικές ιδιότητες.