Ενδείκτες Κρούσης

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

Αυτοκόλλητοι ενδείκτες κρούσης

 Οι αυτοκόλλητες ετικέτες ένδειξης κρούσης αντιδρούν στα χτυπήματα στις συσκευασίες μετατρέποντας το λευκό σε κόκκινο.  Οι ετικέτες σας […]