Διογκούμενης Πολυουρεθάνης – Αφρού

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

Πολυουρεθάνη για μηχανές INSTAPAK

Υλικό πολυουρεθάνης σε διάφορες ποικιλίες και ποσότητες ανάλογα με τις μηχανές για τις οποίες απευθύνεται. Κατάλληλο για Instapak 901 και Instapak SpeedyPacker Insight.