Επιτραπέζιες Χειρός & Ημιαυτόματες
Επιτραπέζιες Χειρός & Ημιαυτόματες

Επιτραπέζιες Χειρός & Ημιαυτόματες

Οι επιτραπέζιες θερμοσυγκολλητικές σκαφιδίων χειροκίνητες & ημιαυτόματες, είναι κατάλληλες για τη σφράγιση σκαφιδιών διαφόρων τύπων. Διαθέτουν ρύθμιση χρόνου και θερμοκρασίας της συγκόλλησης, επιπλέον οι ημιαυτόματες έχουν ρύθμιση της προώθησης των σκαφιδιών εντός του καλουπιού ώστε να επιτυγχάνουν υψηλή παραγωγικότητα αλλά και για έλεγχο υπερχείλισης υγρών εντός των σκαφιδιών. Ταχύτατη αλλαγή καλουπιών.