Αυτόματες Βιομηχανικής χρήσης
Αυτόματες Βιομηχανικής χρήσης

Αυτόματες Βιομηχανικής χρήσης

Οι αυτόματες μηχανές βιομηχανικής χρήσης είναι κατάλληλες για υψηλές και απαιτητικές παράγωγες. Διαθέτουν αντλία κενού για τη αφαίρεση του αέρα από τη συσκευασία και σύστημα έκχυσης αέριων ( Μ.Α.P. ) . Χωρίζονται σε ημιαυτόματες και αυτόματες .