Οριζόντιες Flow Pack
Οριζόντιες Flow Pack

Οριζόντιες Flow Pack

Οι οριζόντιες flow pack είναι συσκευαστικές μηχανές που απευθύνονται σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων. Τις χαρακτηρίζει η υψηλή παραγωγικότητα και η οικονομική συσκευασία. Έχουν και τη δυνατότητα χρήσης διάτρητων φιλμ και τροποποιημένης ατμοσφαίρας ( Μ.A .P ).