Περιτύλιξης Μεμβράνης
Περιτύλιξης Μεμβράνης

Περιτύλιξης Μεμβράνης

Συσκευασία τροφίμων με μεμβράνη τροφίμων σε σκαφάκια. Χειροκίνητες μέχρι αυτόματες μηχανές περιτύλιξης μεμβράνης σε σκαφίδια τροφίμων (stretch film).