Εξωτερικού κενού
Εξωτερικού κενού

Εξωτερικού κενού

Οι μηχανές εξωτερικού κενού (vacuum), αφαιρούν τον αέρα από τη σακούλα, κρατώντας την με το χέρι. Απευθύνονται σε οικιακούς χρήστες η μικρές παραγωγές. Σκοπός η καλύτερη συντήρηση κυρίως τροφίμων όπως ψαρί, τυρί ή κρέας.