Μεμβράνες
Μεμβράνες

Μεμβράνες

Μεμβράνες PVC ειδικής επεξεργασίας, κατάλληλες και εγκεκριμένες για τρόφιμα, για χρήση με το χέρι ή με αυτόματες μηχανές. Διαθέσιμες και εκτυπωμένες.