Λοιπά Μηχανήματα
Λοιπά Μηχανήματα

Λοιπά Μηχανήματα

Κλιπαριστικές μηχανές συσκευασίας. Για τη συσκευασία προϊόντων και κλείσιμο με κλιπ σε δίχτυ. Εύκολη ομαδοποίηση, γρήγορη και απλή διαδικασία, αξιόπιστη και οικονομική.