Φιλμ
Φιλμ

Φιλμ

Πολυστρωματικά φιλμ, φιλμ PET και PP, χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία μεγάλης γκάμας τροφίμων. Κατάλληλα για flow-pack και tray-sealing μηχανές. Ιδανικά για τη συσκευασία σε κενό (vacuum) κατεψυγμένων ή θερμικά επεξεργασμένων τροφίμων.