Φυσαλίδα Αλουμινίου
Φυσαλίδα Αλουμινίου

Φυσαλίδα Αλουμινίου

Το Reflectix είναι ένα πρωτοποριακό μονωτικό υλικό της Sealed Air που συνδυάζει τη φυσαλίδα Bulpak με 2 στρώσεις καθαρού φύλλου αλουμινίου.

Διατίθενται σε ρολλά ή ολόκληρα παλετοκαλύμματα.