Αυτοκόλλητοι Ενδείκτες
Αυτοκόλλητοι Ενδείκτες

Αυτοκόλλητοι Ενδείκτες

Οι αυτοκόλλητοι ενδείκτες ειδοποιούν τους πάντες ότι τα προϊόντα σας χρειάζονται προσεκτικό χειρισμό και ότι ο κακός χειρισμός καταγράφεται! Παρέχουν αδιαμφισβήτητες αποδείξεις κακομεταχείρισης κατά τη μεταφορά τους!