Προστατευτική Συσκευασία
Προστατευτική Συσκευασία

Προστατευτική Συσκευασία

Αναλώσιμα και μηχανήματα προστατευτική συσκευασίας διακίνησης. Γέμισμα κενών μέσα στο κουτί, προστασία και των πιο ευαίσθητων προϊόντων με ποικιλία προστατευτικών φυσαλίδων ή αφρού. Προστασία του πακέτου ή της παλέτας και ενδείκτες για την σίγουρη διακίνησή τους.