Συμβάσεις Παροχής Πεπιεσμένου Αέρα
Συμβάσεις Παροχής Πεπιεσμένου Αέρα

Συμβάσεις Παροχής Πεπιεσμένου Αέρα

Έξυπνες και αξιόπιστες συμβάσεις παροχής πεπιεσμένου αέρα!

Μπορείτε να επιλέξετε δύο είδη σύμβασης: Με τη σύμβαση SIGMA AIR UTILITY η ευθύνη για το σύστημα πεπιεσμένου αέρα ανήκει αποκλειστικά σε εμάς, ενώ με τη σύμβαση SIGMA FLEX σε εσάς. Για τα υπόλοιπα φροντίζουμε εμείς στο πλαίσιο μιας συμφωνίας χρήσης.