Ψυκτικού τύπου
Ψυκτικού τύπου

Ψυκτικού τύπου

Οι ξηραντές είναι απαραίτητοι για την απομάκρυνση της υγρασίας του πεπιεσμένου αέρα. Ανάλογα με την εφαρμογή και τις εκάστοτε προδιαγραφές επιλέγεται και το κατάλληλο είδος ξηραντή.