Ξηραντές & Μεταψύκτες
Ξηραντές & Μεταψύκτες

Ξηραντές & Μεταψύκτες

Οι ξηραντές είναι απαραίτητοι για την απομάκρυνση της υγρασίας του πεπιεσμένου αέρα. Ανάλογα με την εφαρμογή και τις εκάστοτε προδιαγραφές επιλέγεται και το κατάλληλο είδος ξηραντή. Μεταψύκτες υδρόψυκτοι & αερόψυκτοι.