Κοχλιοφόροι Μη Λιπαινόμενοι
Κοχλιοφόροι Μη Λιπαινόμενοι

Κοχλιοφόροι Μη Λιπαινόμενοι

Οι κοχλιοφόροι μη λιπαινόμενοι αεροσυμπιεστές χαρακτηρίζονται από την απουσία λιπαντικού κατά τη φάση της συμπίεσης και γι’ αυτό το λόγο απαντώνται κυρίως στη φαρμακοβιομηχανία, στη βιομηχανία τροφίμων και αναψυκτικών και γενικά όπου ο αέρας έρχεται σε επαφή με το τελικό προϊόν.