Εμβολοφόροι
Εμβολοφόροι

Εμβολοφόροι

Εμβολοφόροι αεροσυμπιεστές για κάθε εφαρμογή. Μονοφασικοί ή τριφασικοί και κατασιγασμένοι για όπου απαιτείται ιδιαίτερα χαμηλή στάθμη θορύβου.