Υπερσυμπιεστές - Boosters
Υπερσυμπιεστές - Boosters

Υπερσυμπιεστές - Boosters

Στοχευμένη χρήση αέρα με υπερσυμπιεστές για μεγαλύτερη οικονομία!
Χρειάζεστε περισσότερο συμπιεσμένο αέρα διεργασιών μόνο σε συγκεκριμένα σημεία της παραγωγής; Σε μια τέτοια περίπτωση συμφέρει περισσότερο να χρησιμοποιήσετε έναν υπερσυμπιεστή αντί να θέσετε ολόκληρο το σύστημα σε υπερπίεση.
Μπορείτε να επιλέξετε είτε μια μεμονωμένη μονάδα είτε ένα πλήρες σύστημα που είναι έτοιμο για λειτουργία.