Δίκτυα - Σωληνώσεις
Δίκτυα - Σωληνώσεις

Δίκτυα - Σωληνώσεις

Για καθαρό αέρα, στο δίκτυο παραγωγής και επεξεργασίας του πεπιεσμένου αέρα, χρειάζεται να διαθέτετε Δίκτυα – Σωληνώσεις  υψηλής ποιότητας. Το έξυπνο σύστημα δικτύωσης από σωλήνες αλουμινίου, ανοξείδωτες χαλυβδοσωλήνες και ταχυσύνδεσμους για δίκτυα πεπιεσμένου αέρα, κενού και αδρανών αερίων. Είναι ανθεκτικό στη Διάβρωση, τα Ορυκτά και τα συνθετικά έλαια των αεροσυμπιεστών, τα επιθετικά περιβάλλοντα, τα μηχανικά τραντάγματα, τις θερμοκρασιακές εναλλαγές και την υπεριώδη ακτινοβολία.