Αεροφυλάκια
Αεροφυλάκια

Αεροφυλάκια

Αεροφυλάκια βαμμένα, γαλβανισμένα ή ανοξείδωτα, κατάλληλα για εφαρμογές πεπιεσμένου αέρα. Συνοδεύονται από πιστοποιητικό καταλληλότητας CE 2009/105/EC (87/404).