Χειρός Μεταλλικού
Χειρός Μεταλλικού

Χειρός Μεταλλικού

Τσερκομηχανές χειρός μεταλλικού τσερκιού με συνδετήρα ή χωρίς. Απλές χειροκίνητες ή αέρος, για επίπεδες ή κυρτές επιφάνειες.