Γέφυρες
Γέφυρες

Γέφυρες

Από τις γρηγορότερες τσερκομηχανές μέχρι και 60 δεσίματα το λεπτό. Φέρουν αυτόματο σύστημα τροφοδοσίας τσερκιού, μηχανισμό απεμπλοκής και μικροεπεξεργαστή ελέγχου λειτουργίας. Οι συγκεκριμένες μηχανές προσφέρονται σε πολλές παραλλαγές για να ικανοποιήσουν και τις πλέον σύνθετες ανάγκες συσκευασίας. Είναι δυνατόν να ενσωματωθούν σε αυτόματες γραμμές παραγωγής ή σε συνδυασμό με άλλες μηχανές και μεταφορικά συστήματα.