Ανοξείδωτες
Ανοξείδωτες

Ανοξείδωτες

Οι ανοξείδωτες τσερκομηχανές είναι κατάλληλες για εφαρμογές μέσα σε ψυγεία, σε πλοία και γενικά σε χώρους με νερά ή πολύ υγρασία. Είναι δυνατόν να ενσωματωθούν σε αυτόματες γραμμές παραγωγής ή σε συνδυασμό με άλλες μηχανές και μεταφορικά συστήματα.