Γωνιακές L & Side Sealers
Γωνιακές L & Side Sealers

Γωνιακές L & Side Sealers

Ημιαυτόματες – Αυτόματες θερμοσυρρικνωτικές μηχανές περιτύλιξης με φιλμ, για υψηλής ταχύτητας ομαδοποίηση και συσκευασία. Μεμομωνομένες ή μονομπλόκ με φούρνο θερμοσυρρίκνωσης, υψηλής απόδοσης, διαθέσιμες σε εκδόσεις για κάθε εφαρμογή και παραγωγικότητα, προσφέροντας ευελιξία, ταχύτητα και αξιοπιστία.