Συνεχούς ροής
Συνεχούς ροής

Συνεχούς ροής

Θερμοσυγκολλητικές μηχανές γραμμής συσκευασίας για σάκους πολλαπλών τύπων, όπως χαρτιού, αλουμινίου και πολυαιθυλενίου. Ημιαυτόματες (με ποδοβαλβίδα ή χωρίς) και Αυτόματες, υψηλής ταχύτητας και συνεχούς ροής, με ή χωρίς σύστημα αντλίας αέρα. Πολλαπλών συνθηκών περιβάλλοντος και βαρέως τύπου.