Ποδοκίνητες
Ποδοκίνητες

Ποδοκίνητες

Ποδοκίνητες θερμοσυγκολλητικές κλειστικές μηχανές με μονή ή διπλή αντίσταση. Για σακουλάκια από πολυστρωματικά φίλμ με εσωτερική επικάλυψη πολυαιθυλενίου, cellophane, κ.τ.λ. Ο χρόνος και η θερμοκρασία συγκόλλησης ρυθμίζονται, επιτυγχάνουν αεροστεγείς και αδιάβροχες συγκολλήσεις.
Είναι ιδανικές για σακουλάκια του καφέ, σκόνες, πολτούς ή υγρά, μπαχαρικά – βότανα, ανταλλακτικά μηχανημάτων κ.λ.π.