Θερμοσυγκολλητικές
Θερμοσυγκολλητικές

Θερμοσυγκολλητικές

Θερμοσυγκολλητικές μηχανές συσκευασίας για σακουλάκια. Απλές ή με κοπτικό, χειροκίνητες, ποδοκίνητες ή συνεχούς ροής μηχανές για κλείσιμο σακούλας με βέλτιστη κόλληση.