Τυλιχτικές Οριζόντιες
Τυλιχτικές Οριζόντιες

Τυλιχτικές Οριζόντιες

Βέλτιστη λύση για περιτύλιξη προϊόντων μεγάλου μήκους και διαφόρων σχημάτων όπως σωλήνες (και σε ομαδοποιήσεις). Υψηλής ταχύτητας, αξιοπιστίας και αυτοματοποίησης. Δυνατότητα ένταξης σε γραμμές παραγωγής.